Donatorska akcija Zavodu za slepo in slabovidno mladino

Tiskani oglas in plakat