Pro bono akcija o mentalnem onesnaževanju

Tiskani oglas in plakat